Týždeň dobrovoľníctva 2023

Dobrovoľnícke aktivity sú úspešne odštartované dobrovoľníkmi z Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Dobrovoľníci 23. júna 2023 v knižnici prichystali balíky kníh pre seniorov z Domova sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou a pre deti z Komunitného centra v Hencovciach, ktoré im odovzdali v centrách. Ďakujeme dobrovoľníkom za ich obetavosť a chuť potešiť druhých.