Online Prehliadka prednesov regionálnych povestí

Dňa 28.1.2021 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnila online Prehliadka prednesov regionálnych povestí. Podujatie sa konalo dištančnou formou, deti do knižnice zaslali nahrávky svojich prednesov, ktoré si následne pozrela a ohodnotila odborná porota v zložení Mgr. Alžbeta Madejová, Mgr. Anastázia Sabolová a Mgr. Katarína Ondovčáková. Do podujatia sa zapojilo 7 základných škôl (ZŠ Lúčna, ZŠ Bernolákova, ZŠ s MŠ Sedliská, ZŠ Sídlisko II, ZŠ Juh, ZŠ Bystré, ZŠ Žalobín) s 23 nahrávkami.

Keďže porota zhodnotila, že všetci recitátori boli nesmierne nadaní a dôkladne pripravení, ocenení budú všetci súťažiaci. Taktiež veľmi ocenila kvalitný výber povestí a bola príjemne prekvapená, že o súťaž prejavilo záujem aj veľa chlapcov. Porotkyne sa zhodli v konštatovaní, že vďaka recitátorom zažili v knižnici príjemné dopoludnie a z podujatia si odnášajú kvalitný umelecký zážitok. Všetkým deťom vyjadrili obdiv, že ani súčasná nepriaznivá situácia ich neodradila od recitovania a praje im veľa krásnych a tvorivých chvíľ pri práci s umeleckým textom a mnoho úspechov v ďalších súťažiach v prednesoch.

Porota zároveň vybrala tri najlepšie prednesy, ktoré získali tzv. zlaté pásmo – Natália Fedorová (ZŠ s MŠ Sedliská), Anastázia Novotná (ZŠ Bystré) a Daniela Janočková (ZŠ s MŠ Sedliská). Ostatní súťažiaci získali tzv. strieborné pásmo – Filip Gajdoš (ZŠ Bystré), Timotej Katica (ZŠ Bystré), Ema Katicová (ZŠ Bystré), Patrik Leško (ZŠ Bystré), Slávka Ivanová (ZŠ Bystré), Sebastián Krivák (ZŠ Bystré), Zita Kubová (ZŠ Bystré), Viliam Jonek (ZŠ Žalobín), Alexandra Kurucová (ZŠ Lúčna), Juraj Jakubčin (ZŠ Lúčna), Marko Truchan (ZŠ Lúčna), Katarína Kačurová (ZŠ Bernolákova), Alexandra Dančevská (ZŠ Bernolákova), Rebeka Bížová (ZŠ Bernolákova), Emma Mülbauerová (ZŠ Juh), Lenka Pšeničňaková (ZŠ Juh), Viktória Karjanská (ZŠ Juh), Ján Štefanko (ZŠ Sídl. II). Tomáš Puškár (ZŠ Sídl. II), Tamara Kolesárová (ZŠ Sídl. II).

Ceny si môžete vyzdvihnúť v knižnici na oddelení pre deti a mládež.

Srdečne ďakujeme všetkým rodičom a pedagógom, ktorí u detí rozvíjajú vzťah k umeniu a aj v tejto neľahkej dobe ich podporujú v tvorivosti a pomáhajú im zdokonaľovať jazykové a recitačné schopnosti. Vďaka patrí aj všetkým deťom – talentovaným recitátorom, ktorí sa do súťaže zapojili a podieľajú sa tak na pestovaní a zachovávaní pozitívneho vzťahu k slovenskej literatúre. Veľké poďakovanie patrí, samozrejme, aj porote, že si našla čas a nezľakla sa neľahkej úlohy ohodnotiť našich šikovných recitátorov.