JANUÁR – medzinárodný mesiac kreativity

Viete, že mesiac január je Medzinárodným mesiacom kreativity? Kreativita (tvorivosť) by mala byť súčasťou nášho života. Podporuje fantáziu, ktorá rozvíja tvorivé myslenie aj našu osobnosť. Veľký vplyv na našu osobnosť má aj prostredie, v ktorom žijeme (rodina, priatelia, kolegovia).  Podľa teórie osobnosti poznáme 4 typy (sangvinik, flegmatik, melancholik, cholerik). Viete akým typom ste vy? Pokúste sa na základe nášho kvízu vymedziť svoj typ temperamentu.