Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je od 28.1.2021 otvorená pre verejnosť v špeciálnom režime

Možnosť vrátenia kníh do BIBLIOBOXU, ktorý je dostupný 24 hodín;

  • Objednanie si požadovaných kníh a dokumentov cez Online katalóg, e-mailom: kniznica@kniznicavranov.sk, dospele.odd@kniznicavranov.sk, telefónom: 057/4464468 alebo na mobile: odd. pre dospelých: 0917 509 616, odd. špeciálnych služieb: 0907 502 476 vám výrazne pomôže.
  • Priamo v knižnici;
  • Je možné vypožičiavať si aj časopisy a spoločenské hry;

Je nevyhnutné dodržiavať hygienické opatrenia:
1. Vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch knižnice umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou;

2. Pri vstupe do knižnice aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice, a zmerať si telesnú teplotu bezdotykovým meračom;

3. Dodržiavať odstup v radoch minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti;

4. Počet návštevníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy prevádzky (teda priestoru určenému pre čitateľov, nie celej knižnice); to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha prevádzky určená pre návštevníkov nedosahuje 15 m²;

5. Zákaz konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach knižnice;

Na základe vyhlášky č. 14/2021 ÚVZ SR sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov knižnice nasledovne:

  • Zakazuje sa vstup osobám do vnútorných a vonkajších priestorov;

Samozrejme sú výnimky:

  • ako napríklad príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh;
  • Je nevyhnutné preukázať sa negatívnym COVID-19 testom, alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19, nie starším ako tri mesiace.

(potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu; potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021; Osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiac; Osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021);

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou  je oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov knižnice, predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (alternatívy nájdete v §2 ods 4 a 5).

  • Zatvorené ostávajú detské kútiky, pretrváva nemožnosť prezenčného štúdia a trávenia voľného času v knižnici;
  • Podujatia je možné realizovať len online formou;

V záujme ochrany vlastného zdravia, ako aj zdravia našich zamestnancov, prosím, venujte zvýšenú pozornosť nasledujúcim pokynom.

Buďme k sebe ohľaduplní a trpezliví a spoločne to zvládneme!

Tešíme sa na vašu návštevu!