Koncipovanie dotazníka

Študenti končiacich ročníkov už usilovne pracujú na svojich záverečných prácach.

Súčasťou mnohých je aj dotazník.

Niekoľko základných rád pri jeho tvorbe sme zhrnuli do priloženej prezentácie Koncipovanie dotazníka .

Prajeme veľa šťastia pri písaní a obhajovaní prác.