Prehliadka prednesov regionálnych povestí

Vo štvrtok 28. januára 2021 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutoční vyhodnotenie Prehliadky prednesov regionálnych povestí. Do podujatia sa zapojilo 7 škôl (ZŠ Lúčna, ZŠ Bernolákova, ZŠ s MŠ Sedliská, ZŠ Sídlisko II, ZŠ Juh, ZŠ Bystré, ZŠ Žalobín) a spolu ste nám zaslali 23 nahrávok s prednesmi Vašich šikovných detí, za ktoré Vám srdečne ďakujeme. Všetky nahrávky posúdi odborná porota a vyberie tie najlepšie. Mená výhercov uverejníme na webovej stránke a FB knižnice po vyhodnotení prehliadky.