Prezentácia publikácie o histórii knižnice – 100 rokov verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou

Prezentácia publikácie o histórii knižnice 13.3.2023
Dejinný príbeh vranovskej knižnice začal písať svoje prvé kapitoly už v polovici 19. storočia, ktorý sme zdokumentovali v knihe 100 ROKOV VEREJNEJ KNIŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU.
Programom sprevádzal skvelý herec, moderátor a spevák Juraj Bača.
Úvodná báseň od Valentína Šefčíka patrila mladému recitátorovi Borisovi Lipkošovi, po ktorom všetkých prítomných privítala riaditeľka knižnice Mgr. Danka Molčanová.
Publikácia sumarizuje a prináša čitateľom veľa nových a zaujímavých poznatkov a informácií k dejinám knižnice vo Vranove nad Topľou.
Jubilejnú odbornú knihu zostavil Martin Lupčo.
Monografiu do života uviedla vinšom a želaním vedúca odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Emília Antolíková.
Kniha zachytáva aj aktuálny stav knižnice, pohľad na organizačnú štruktúru, knižničný fond, knižnično-informačné služby, jednotlivé aktivity. Vidno tak opodstatnenosť inštitúcie a jej dôležité miesto v sídle, ako aj v sieti verejných knižníc na Slovensku.
Jubilejná monografia je dôležitým míľnikom na ceste vranovskej knižnice do ďalšieho storočia na základe poznania a uplatňovania najprogresívnejších trendov. Vzhľadom na podporu a porozumenie okolia knižnice nie je dôvod obávať sa o jej osud.