Príprava na pracovný pohovor – Preventívne poradenstvo a uplatnenie na trhu práce

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj zrealizovali vzdelávanie Príprava na pracovný pohovor na tému Preventívne poradenstvo a uplatnenie na trhu práce. Prednášajúcimi boli odborníci z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad TopľouPodujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0.

V stredu 25. mája 2022  o 10.00 hod. sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na spoločnom stretnutí s odborníkmi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou zrealizovalo vzdelávanie Príprava na pracovný pohovor. Témou vzdelávania bolo Preventívne poradenstvo a uplatnenie na trhu práce. Cieľom podujatia bolo poskytnúť všetky potrebné informácie študentom končiacich ročníkov o aktuálnom pracovnom trhu, o možnosti uplatniť sa na trhu po skončení strednej školy nielen v rámci SR, ale v rámci celej EÚ. Získať vedomosti o správnom životopise a aké dokumenty sú potrebné pre ÚPSVaR po ukončení školy.

Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 navštívili študenti zo Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou. Študenti získali informácie o tom, ako a kedy je potrebné sa zaevidovať na úrade práce alebo ako si môžu vytvoriť zaujímavý a atraktívny životopis pre zamestnávateľa. Pracovníci ÚPSVaR študentom priblížili portál EURES -sieť európskych služieb zamestnanosti, ale aj to, kde hľadať informácie a pracovné ponuky v rámci Európskych krajín na európskom trhu.

Pevne veríme, že vzdelávanie pomôže študentom v lepšej orientácii na pracovnom trhu a otvorí im brány aj do európskeho trhu práce, ktorý ponúka rôzne zaujímavé pracovné ponuky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

 

 

 

 

 

Loading