Život a dielo Ľudovíta Štúra

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s oblastným pracoviskom MS vo Vranove nad Topľou pripravili 30.- 31. 5. 2022 prednášky s predsedom MS JUDr. Mariánom Gešperom na tému Život a dielo Ľudovíta Štúra. Práve tento rok 2022 je rokom odkazu štúrovcov. Veríme, že získané vedomosti o osobnosti Ľudovíta Štúra, ktorý zasvätil celý svoj život pozdvihnutiu vzdelanosti nášho národa študenti z Obchodnej akadémie a Základnej školy Juh využijú v osobnom živote.