Prvá adventná nedeľa

Advent, advent, štyri sviece,
prvá z nich sa zatrbliece.
Za ňou druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá horí stíška
tešíme sa na Ježiška.

V nedeľu 27. novembra zapálime prvú sviecu na adventnom venci. Slovo ADVENT má pôvod v latinskom slove „adventus“, čo znamená príchod alebo očakávanie príchodu. Pre kresťanov je to čas čakania a prípravy na príchod Mesiáša, na narodenie Božieho Syna Ježiša Krista v Betleheme. Adventné obdobie sa začína štyri nedele pred Vianocami. Jeho začiatok je pohyblivý, a to podľa toho, na ktorý deň v týždni pripadne 25. december  Narodenie Pána, Prvý sviatok vianočný. Môže to byť ktorýkoľvek deň od 27. novembra do 3. decembra. 

Prežite prvú adventnú nedeľu v spoločnosti dobrej knihy, ktorú nájdete u nás v knižnici.