Vizuálny smog v knižniciach

V rámci projektu Erasmus+ sa pod vedením riaditeľky Odboru komunikácie z Národnej knižnice ČR Mgr. Martiny Košanovej vzdelávali knihovníci Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou na tému Vizuálny smog a ako ho posudzovať. Získané poznatky z vizuálnej gramotnosti a práce s typografiou knihovníci využijú v praxi.