Z histórie farnosti Vechec, Kostol sv. Anny a sv. Joachima

Regionálni autori Cyril Melničák a Jozef Matis predstavili (25.11.2022) v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou monografiu Z histórie farnosti Vechec, Kostol sv. Anny a sv. Joachima v Čemernom. Prezentácia knihy bola s odborným výkladom autorov, ktorí prezradili nielen stručné dejiny farnosti, ale aj duchovných správcov a rehoľníkov z filiálky Čemerné. Hornozemplínska knižnica v rámci besedy uviedla knihu do života posypaním čemernianskych „kostolných kamienkov“ a zaželala jej veľa čitateľov.