Revízia knižničného fondu v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou oznamuje čitateľom, že v čase od 15. apríla 2020 do 15. mája 2020 prebieha revízia knižničného fondu. Z tohoto dôvodu bude BIBLIOBOX pred knižnicou uzatvorený. Všetky požičané dokumenty sú predĺžené do 30. júna 2020. Nevznikajú žiadne poplatky za omeškanie. Ďakujeme.