RomLIT III. 2024 – 2. deň

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Rómsky literárny festival, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

V stredu 24. apríla 2024 sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou privítali spisovateľa Valentína Šefčíka. Ten nás vniesol do krásneho sveta poézie svojou bohatou tvorbou. Úsmev na tvári nám vyčarili nie len bubliny z bublifuku, ale aj báseň Bublina:

Kto neverí na zázraky,

nech tú báseň nečíta.

Kto chce veriť, ale váha,

tomu chýba rovnováha,

nech sa na nič nepýta.

Nech len číta dosýta…

Atmosféru hudobne dotvoril Ján Majurník hrou na akordeóne.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.