RomLIT III. 2024 – 3. deň

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Rómsky literárny festival, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Vo štvrtok 25. apríla 2024 o 10.00 h sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou privítali Divadlo Aurora s predstavením Ako si myška Eliška kamaráta hľadala. Divadelný príbeh bol o malej myške Eliške, ktorá si hľadala skutočného priateľa. Na svojej ceste stretávala rôzne zvieratká a zažívala mnohé poučné chvíle. Deťom tak pomohla pochopiť dôležité princípy a zistiť čo je skutočne priateľstvo. Herečky na záver predstavenia potešili deti z Cirkevnej základnej školy sv. Jána Pavla II. Hencovce a Základnej školy Čičava pekným darčekom.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.