RomLIT III. 2024 – 3. deň – partnerské centrá

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Rómsky literárny festival, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Vo štvrtok 25. apríla 2024 sme v našich partnerských centrách privítali zaujímavých hostí. ZŠ Bystré navštívili František Balog a Lucia Laura Balog s predstavením Čertovská (ne)dobrota, Spojenú školu Budovateľská Hudobná skupina Revial a ZŠ Čaklov Marián Balog a Maroš Balog.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.