RomLIT III. 2024 – 4. deň

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Rómsky literárny festival, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.
V piatok 26. apríla 2024 o 10.00 h sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou privítali na tanečnom workshope DUO GÁČOVÁ a DEMČÁKOVÁ spolu so študentkami zo SZUŠ Jastrabie nad Topľou. Celou knižnicou sa niesli tóny rómskej hudby, na ktorú si zatancovali spolu s tanečníčkami aj deti z Materskej školy v Čičave.
Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.