Šialený? No a!

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Prevencia závislostí u detí a dospievajúcich – #dusevnezdravie ,ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.
Dnes (29.4.) sa členovia Book Clubu zoznámili s lektorkami z Integry, ktoré nám predstavili projekt ŠIALENÝ? NO A!. Stretnutie sa nieslo v znamení duševného zdravia. Vzdelávanie, osveta, mentálna hygiena a interaktívne hry rozvíjali nielen skupinovú prácu ale aj empatiu. Riešenie problémov alebo Fabing? Dnešné stretnutie nás obohatilo a už vieme, že cítiť sa dobre a byť mentálne zdravý je to najdôležitejšie.
Ďakujeme veľmi pekne pani riaditeľke z Integry Michalovce Janke Hurovej, lektorkám Janke Staškovej a Katke Iršovej.
Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.