Šaliansky Maťko 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou organizovala v pondelok 31. januára 2022 regionálne kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s Oblastným pracoviskom Matice slovenskej a Multifunkčným centrom 4.0. Sme veľmi radi, že 27. ročník tejto významnej a celoslovensky populárnej súťaže sme už mohli stráviť spoločne v priestoroch knižnice.

Do okresného kola, ktorému predchádzali školské kolá, sa zapojilo 22 súťažiacich z 9 škôl vranovského okresu: ZŠ Lúčna, ZŠ Sídlisko II., ZŠ Juh, ZŠ Bernolákova, CSŠ Vranov, ZŠ Tovarné, ZŠ s MŠ Sedliská, ZŠ Sečovská Polianka a ZŠ Bystré. Tí boli rozdelení do 3 kategórií podľa veku.

Každú kategóriu hodnotila odborná porota v zložení:

1. kategória (1. – 3. ročník) – Mgr. Alžbeta Madejová, Mgr. Renáta Bačíková-Mikčová, Mgr. Katarína Ondovčáková

2. kategória (4. – 5. ročník) – Mgr. Miroslav Gešper, Mgr. Lívia Godová, Mgr. Marianna Majzlíková

3. kategória (6. – 7. ročník) – Mgr. Anastázia Sabolová, PhDr. Valéria Novikmecová, Mgr. Viera Zálepová

Vranovský región budú na krajskom kole reprezentovať súťažiaci, ktorí v jednotlivých kategóriach obsadili prvé miesta. V jednotlivých kategóriach boli ocenení títo žiaci:

1. kategória:

1. miesto: Miriam Urigová (CSŠ Vranov)

2. miesto: Boris Lipkoš (ZŠ Juh)

3. miesto: Ella Veliká (ZŠ Bernolákova)

2. kategória:

1. miesto: Natália Fedorová (ZŠ s MŠ Sedliská)

2. miesto: Emma Mülbauerová (ZŠ Juh)

3. miesto: Anastázia Novotná (ZŠ Bystré)

3. kategória:

1. miesto: Ľubomír Molitoris (ZŠ Tovarné)

2. miesto: Rebeka Bížová (ZŠ Bernolákova)

3. miesto: Katarína Adamová (ZŠ Sečovská Polianka)

V rámci projektu Multifunčkné centrum 4.0 bola udelená špeciálna cena pre Vladimíra Mitráša zo ZŠ Bystré.

Cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, a vytvoriť im možnosť uspieť v živote a v spoločnosti.

Za hudobný vstup ďakujeme Zuzane Mičejovej pod vedením Mgr. Petra Šofranka z Folklórneho súboru Cifroško.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading