Svetový deň masmédií v Hornozemplínskej knižnici

Svetový deň masmédií vo vranovskej knižnici

Hornozemplínska knižnica a Prešovský samosprávny kraj pripravili besedu so spisovateľkou Ivanou Ondriovou, ktorá sa uskutočnila 19. mája 2021 o 10.00 hod. vo vranovskej knižnici.

Ivana Ondriová študovala masmediálnu komunikáciu v Prešove. Pracovala ako redaktorka, reklamná a obchodná manažérka a asistentka. Momentálne pôsobí na úrade PSK.

Ďakujeme veľmi pekne pani spisovateľke za jej slová, povzbudenie k literárnej tvorbe a študentom z Gymnázia C. Daxnera vo Vranove nad Topľou a ich pani učiteľke Mgr. Aničke Kovaľovej za účasť na besede.
Besedu otvorila hra na flaute a tým nám spríjemnila besedu žiačka ZŠ v Bystrom Anastázia Novotná. ?
Príjemnú komornú atmosféru zažili popoludní mladí z Book clubu a Klubu mladých čitateľov. Mládež počas besedy mala možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o autorke a jej tvorbe. Od spisovateľky sa dozvedeli užitočné rady pre začínajúcich spisovateľov. Získali aj cenné informácie ohľadom vydania kníh. Spisovateľka ocenila literárny talent mladých začínajúcich spisovateľov a povzbudila ich, aby pokračovali v písaní.
Svetový deň masmédií vo vranovskej knižnici pokračoval aj 20.5.2021 s autorom, publicistom, novinárom Michalom Frankom.
Michal Frank sa narodil, vyštudoval a žije v Prešove. Ako novinár pôsobí od roku 1997. Za svoju žurnalistickú tvorbu získal viacero domácich i zahraničných ocenení.
Ďakujeme veľmi pekne nášmu hosťovi a školám za účasť na besede.
* Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi
* Gymnázium C. Daxnera vo Vranove nad Topľou
* Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Vranovské knihodni.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
Viac fotografií nájdete na Facebook – u Hornozemplínskej knižnice.

 

Loading