Čítačka s písačkou

Prešovský samosprávny kraj a Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vyhlasujú regionálnu literárno-výtvarnú súťaž Čítačka s písačkou. Do súťaže sa môžu zapojiť deti a mládež od 7 do 15 rokov. Žáner, téma a technika prác je ľubovoľná. Hodnotí sa originalita a spracovanie témy. Literárne práce zasielajte v elektronickej forme  a dvoch vytlačených kópiách, výtvarné práce poštou alebo prineste do knižnice. Práce musia obsahovať meno a priezvisko, vek, školu.

Práce, ktoré nebudú obsahovať požadované údaje, budú zaslané nesprávnym spôsobom alebo po termíne uzávierky, nebudú zaradené do súťaže.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Termín uzávierky literárnych a výtvarných prác je 25 . jún 2021.

 

Loading