Trénujme si pamäť spoločne

Ako si niekto dokáže okamžite zapamätať meno predstavovaného, dlhé telefónne číslo na prvé počutie či kompletný víkendový nákup? Rozhoduje o tom naše centrum krátkodobej pamäti – hippocampus a ako každý správne fungujúci orgán aj tento musíme trénovať, ináč ochabne a neskôr sa nestačíme diviť, keď si nedokážeme zapamätať ani pár jednoduchých vecí. Cieľom tréningu pamäti je predchádzať práve takýmto situáciám a byť aktívnym počas celom dĺžky Vášho života.

Ako funguje kognitívny tréning? Cvičenia zapájajú do aktivít tie časti mozgu, ktoré pri bežných rutinných činnostiach nie sú využívané na požadovanej úrovni. Udržiavajú tak celý mozog aj jeho časti v stavoch vysokej výkonnosti a sú prevenciou úbytku pamäťových zručnosti pri procesoch starnutia aj pri chorobách a iných negatívnych javoch. Pozývame Vás do Hornozemplínskej knižnice, kde pravidelne každý utorok o 13.00 svoju pamäť trénujeme spoločne. Vyskúšajte si cvičenia spolu s nami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading