Svetový deň zdravia v Hornozemplínskej knižnici

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sme pre čitateľov knižnice pripravili výstavu kníh a časopisov.

V rámci tohto dňa prebiehala aj beseda s redaktorkou časopisu Zdravie – Annou Baláškovou. Študenti ZŠ Bystré a ZŠ sv. Faustíny sa dozvedeli veľa zaujímavých poznatkov o práci redaktorky, ale aj o ceste k tejto práci.