Tréning pamäti nielen ako zábava, ale najmä ako prevencia

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Fitnes pre mozog, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v stredu 14. júna 2023 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Tréning pamäti zameraný na posilnenie zdravia pamäti a mozgu. Spolu s lektorkou Mgr. Mariannou Majzlíkovou, certifikovanou trénerkou pamäti II. stupňa, sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 privítali študentov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou. Študenti si pomocou rôznych úloh precvičili svoj mozog a dozvedeli sa nové informácie, ktoré rozšírili ich obzory a vedomosti.

Bez záťaže náš mozog starne, chátra a nechce vykonávať obvyklé mentálne operácie. Je to podobné ako so svalmi. Tie tiež ochabnú, keď ich nebudeme trénovať, keď ich ako keby nebudeme nabíjať.
Ak mozog budeme cvičiť, šedé bunky budú doslova rásť. Cvičte s radosťou a s nadšením, mozog má veľmi rád emócie. Môžete cvičiť doma, alebo sa môžete pridať k nám do Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku .

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku.