Týždeň dobrovoľníctva 2023 v Hornozemplínskej knižnici

Staňte sa dobrovoľníkom v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Knižnica si pre vás pripravila zaujímavé dobrovoľnícke aktivity, na ktoré sa môžu dobrovoľníci online registrovať tu.:

https://kniznicavranov.sk/Kniznica_Vranov_Dobrovolnictvo

https://kniznicavranov.sk/Dobrovolnictvo_Kniznica_Vranov

 

„ZAŽI DOBRO NA VLASNTEJ KOŽI“

Týždeň dobrovoľníctva (23. – 29. 6.2023)  je ochutnávkou dobrovoľníctva pre všetkých, ktorí by radi pomohli tam, kde je to potrebné. Kampaň je zameraná na propagáciu dobrovoľníctva a práce dobrovoľníckych organizácií. Prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku, do ktorých sa môže zapojiť každý bez ohľadu na predchádzajúcu skúsenosť s dobrovoľníctvom.

Knižnica pripraví s dobrovoľníkmi balíčky kníh a literárne aktivity s knihou, ktoré budú odovzdané počas týždňa: do Domova sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, do Hospicu sv. Filomény a do Komunitného centra v Hencovciach. Okrem príjemného pocitu konania dobra, získajú všetci zúčastnení nové skúsenosti v oblasti sociálneho kontaktu, spoznajú bližšie život v týchto sociálnych zariadeniach, a často aj príbehy z osobných stretnutí s obyvateľmi týchto inštitúcií. Našim cieľom je motivovať ľudí, aby sa zapojili do dobrovoľníctva, alebo aby tí, čo už v ňom sú, rozvíjali svoje dary, ktoré majú – aby robili dobro pre druhých.

Zaži dobro na vlastnej koži