Týždeň mozgu – Bolo to takto

Hornozemplísnka knižnica vo Vranove nad Topľou sa zapája do celosvetového Týždňa mozgu, ktorý trvá od 13. do 19. marca. Zastrešuje ho u nás Slovenská Alzheimerova spoločnosť. Odborníci z mnohých krajín si spolu s verejnosťou pripomínajú dôležitosť správneho fungovania mozgu, čo mu prospieva a akým preventívnym správaním vieme mozog udržať v dobrej kondícii.

Žiaci Základnej školy Tovarné sa v rámci podujatia Bolo to takto dozvedeli, čo je povesť.

Povesť je epický žáner pôvodne ľudovej slovesnosti, podobne ako rozprávka opiera sa o neskutočné javy, môže obsahovať čarodejné prvky. Na rozdiel od rozprávky koniec nie je vždy dobrý, spravodlivosť nie vždy víťazí a v príbehu sa objavujú skutočné geografické miesta aj postavy známe z histórie. Obyčajne hovoria o vzniku názvov obcí, riek, vrchov…, či o činoch historických postáv, napr. povesti o Jánošíkovi.
Zakopaný meč pod Zoborom – historická povesť
Matej kráľ a bača – historická povesť
Jozef Horák: Detvan a Jánošíkov poklad – miestna povesť
Alojz Medňanský: Čertova brázda – miestna povesť
Mária Ďuríčková: Kôň so zelenou hrivou – miestna povesť

Čo si teda pamätáte?

20 % z toho, čo ste počuli,
30 % z toho, čo ste videli,
50 % z toho, čo ste videli aj počuli,
70 % z toho, o čom ste diskutovali v skupine,
90 % z toho, čo ste sami pripravili, urobili, predviedli.
Opakovanie je cesta k trvalým vedomostiam
V živote je veľa činností, ktoré musíte opakovať, aby ste dosiahli želateľný výsledok. Aj pri učení, keď si učivo opakujete, viete ho lepšie zvládnuť.
Učenie s opakovaním začína čítaním a vrcholí reprodukciou, vybavením si prečítaného textu spamäti. Reprodukcia posilňuje pamäťové stopy a umožňuje predĺžiť čas podržania učiva. Pri učení si môžete povedať, že nič dôležité ste nezabudli, keď po čítaní s pochopením a spracovaním látky, reprodukujete naučené a na záver skontrolujete, čo ste vynechali alebo povedali nepresne.
Učivo, ktoré sa naučíte, najrýchlejšie zabudnete do troch dní. Možnosť, aj keď málo využívaná, ako predísť zbytočnému zabúdaniu, je učenie sa podľa zásady z dneška na zajtra.
Ako postupovať pri učení?
• pripraviť sa,
• stanoviť si cieľ, časový plán, postup,
• robiť si prestávky,
• nepreťažovať sa,
• veriť si,
• dostatok spánku je tiež dôležitý pre zapamätanie si informácii a ich uloženie do dlhodobej pamäte.
-Naučte sa zabúdať. Aj keď to znie smiešne, dobrá pamäť neexistuje bez schopnosti zabúdať. Nikto nemá zlú pamäť. Väčšina len nevie, ako so svojou pamäťou narábať. Jazykom nášho podvedomia sú totiž obrazné predstavy. Ak sa naučíte svoje vnemy premieňať na obrazy, sotva niečo zabudnete. V tom spočíva genialita pamäte.
Druhy pamäte:
• 1. ultrakrátka – ak vnem nenájde dráhu, ku ktorej by sa mohol pričleniť, vnem bez uskladnenia vyhasne,
• 2. krátkodobá – zachytáva informácie potrebné pre porozumenie zmyslu, napr. čítanie, jednoduchý rozhovor,
• 3. dlhodobá – má neobmedzenú schopnosť vnímania, avšak množstvo informácií, ktoré sa môže súčasne ukladať je obmedzené. Nič z toho, čo tam vošlo, sa nestráca. Zlyháva len možnosť vybaviť si tieto informácie.