V knižnici to vieme ukázať aj tancom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Ukážme to tancom, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v piatok 17. marca 2023  o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Workshop zameraný na športovú tematiku s lektormi tanca SZUŠ Jastrabie nad Topľou priniesol veľký úspech v podobe tanca a radosti z pohybu. Zúčastnení sa naučili základy moderných tancov, ktoré si mohli vyskúšať priamo v praxi. Tanec je šport, šport pomáha odbúravať stres a prináša ľudom radosť. Ďakujeme lektorom tanca zo SZUŠ Jastrabie nad Topľou za odborné slová a názorné ukážky profesionálnych tanečníkov.

Workshop Ukážme to tancom sú vzdelávacie aktivity pre deti a mládež so zameraním na zdravie a fyzickú kondíciu. Fyzická aktivita má nenahraditeľnú úlohu v pozitívnom ovplyvňovaní telesných systémov, ako sú srdcovocievny systém, dýchací systém, imunitný systém a podobne. Okrem toho športová aktivita pomáha znižovať hladinu krvného cukru, pomáha odbúravať tuky v krvi, znižovať hladinu celkového cholesterolu v krvi a zvyšuje hladinu HLD cholesterolu, čiže dobrého cholesterolu a tiež pomáha znižovať hodnotu krvného tlaku. Okrem toho pri pravidelnej aktivite sa odbúrava tukové tkanivo a zväčšuje sa svalová hmota, čo napomáha k lepšiemu držaniu tela a k zlepšovaniu kondície.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku .

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku.