Včely medzi nami

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Včely medzi nami s Janou Kadaňkovou, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.
Jana Kadaňková je pedagogička a umelecká remeselníčka, ktorá sa venuje textilnej ručnej tvorbe. Je zakladateľkou projektov popka.sk a Veselé rúška, školiteľkou kreatívnych workshopov zameraných na odevný dizajn a šitie. Vo štvrtok 26. 10. 2023 sme spolu s touto šikovnou kreátorkou vyrábali včely v rámci workshopu Včely medzi nami. Deti z Cirkevná základná škola sv. Jána Pavla II. Hencovce predviedli svoj obrovský talent a vytvorili originálne včeličky, ktoré im budú doma pripomínať ich dôležitosť pre tento svet.