Včela mojimi očami v podaní rozmanitej výstavy

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Včela mojimi očami, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Výstava Včela mojimi očami bola v stredu 25. 10. 2023 slávnostne otvorená zaujímavými ľuďmi, ktorí nám poskytli cenné rady a naučili nás nové poznatky v oblasti včelárstva. Včela mojimi očami v podaní pernikárok Vierky Obrinovej a Anky Lipkošovej doplnila vedomosti včelára Jozefa Tomčáka sladkou odmenou v podobe medovníkov, ktoré si mohli návštevníci výstavy sami vyskúšať zdobiacou technikou. Perníky očarovali prítomných nielen svojou vôňou, chuťou, ale aj vzhľadom. K včelám neodmysliteľne patria aj kvety. Netradičné kytice z prírodných materiálov – listy stromov ako javor alebo brečtan zdobili priestory výstavy a ponúkli rozmanitý farbený svet kvetov, ktoré šikovnými rukami pripravovala Jarka Harčárová. Hudobná skupina Revial dotvorila príjemnú atmosféru knižných medových dní a výstavu obohatila tancom detí, ktoré si po sladkom medovníku alebo mede zatancovali na rezké melódie našich ľudových piesní. Ďakujeme žiakom ZŠ Juh a Spojenej škole Budovateľskej vo Vranove nad Topľou a lektorom za ich čas, ktorý nám venovali a za ich talent, ktorý v nás vyvolal hrdosť na našich rodákov, a to všetko ako poďakovanie včelám, našim záchrancom existencie sveta.