Vyhodnotenie nadregionálnej súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

Top podujatím počas Týždňa slovenských knižníc bolo 5. marca 2021
vyhodnotenie 8. ročníka nadregionálnej súťaže Komiksiáda alebo komiksom
k čítaniu s doc. PhDr. Petrom Karpinským, PhD. 
k tvorbe
komiksov. Do tohtoročnej súťaže bolo zapojených 99 prác a pracovalo na nich spolu 102 žiakov z 9 škôl. Z vranovského regiónu: ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna, ZŠ
Juh, ZŠ Sídlisko II., ZŠ Bystré, Stredná odborná škola A. Dubčeka Vranova tiež školy mimo regiónu: ZŠ Kamenica nad Cirochou, ZŠ s MŠ pod Vinbargom Bardejov a ZŠ Dargovských Hrdinov Humenné.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výsledky vyhodnotenia súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu:

I.                   Kategória (do 12 rokov)
1.      Miesto
Tamarka Zelená – ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou
Ema Pľutová – ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou
2.      Miesto
Emília Lacká – ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou
Mariana Štefanovová + Tatiana Šalantayová – ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou
3.      Miesto
Žaneta Lakatošová – ZŠ Kamenica nad Cirochou
Miška Mišíková – ZŠ a MŠ Pod Vinbargom Bardejov

Čestné uznanie
Viktória Varichajová – ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou
Jana Haňová – ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou
Natália Ivanová – ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou
Mária Marenčinová – ZŠ Bystré

II.                Kategória (od 13 rokov)
1.      Miesto
Šimon Kuba – ZŠ Bystré
2.      Miesto
Šimon Doboš – ZŠ Juh Vranov nad Topľou
Ema Velčková – ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou
3.      Miesto
Nina Idesová – ZŠ Bystré
Nikola Pasternáková – SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou

Čestné uznanie
Júlia Iľková – ZŠ Juh Vranov nad Topľou
Bibiana Foltinová – ZŠ Bystré
Soňa Melegová – ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou