Týždeň slovenských knižníc v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Týždňom slovenských knižníc odštartoval tradičný MAREC MESIAC KNIHY, ktorý je zameraný na knihu a čítanie.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravila aj tohto roku zaujímavé podujatia,  ktoré boli zamerané na podporu čítania a zvyšovanie povedomia knižníc.

Hornozemplínska knižnica pripravila pre svojich čitateľov a návštevníkov 4 podujatia, ktoré realizovala priamo v knižnici, 3 výstavy a 11 online výstupov  (podujatí, videí, kvízov – 8 video pozdravov od známych slovenských spisovateľov), ktoré realizovala v online priestore – na webstránke a na FB knižnice.

Počas celého týždňa sme bezplatne zapísali 330 prvákov vranovských základných škôl.

Počet online návštevníkov za celý týždeň je: 1541

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa vďaka myšlienke prepojiť tvorbu komiksu s čitateľskou gramotnosťou, stala jednou z prvých knižníc na Slovensku, ktorá sa venuje prostredníctvom súťaže tomuto netradičnému druhu umenia. Top podujatím počas Týždňa slovenských knižníc bolo 5. marca vyhodnotenie 8. ročníka celoslovenskej súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu a workshop s doc. PhDr. Petrom Karpinským, PhD. k tvorbe komiksov. Vyhodnotenia sa zúčastnili ocenení žiaci a žiaci ZŠ Sídlisko II z Vranova nad Topľou, ktorí boli účastní prostredníctvom online prenosu pod vedením p. učiteľky Mgr. Daniely Babiakovej. Vyhodnotenia sa zúčastnilo spolu 30 detí. Komiks sa dnes považuje za samostatné umenie. Ide o spojenie literatúry a výtvarného umenia. V tejto nadregionálnej súťaži na podporu a rozvoja čitateľskej gramotnosti prejavujú deti a mládež svoju kreativitu literárno-výtvarnou formou. Súťaž má úspech nielen vo vranovskom regióne, ale aj v iných mestách Slovenska ako je Poprad, Bardejov, Kamenica nad Cirochou, či zo Záhoria z mesta Sekule. Hornozemplínska knižnica pripravila Zborník celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže s názvom Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu, v ktorom ponúka prehľad všetkých ročníkov súťaže, odporúčania a štruktúru komiksov od doc. PhDr. Petra Karpinského, PhD.

Pre študentov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, bola pripravená online beseda s názvom Teória literatúry pre maturantov s literárnym vedcom, spisovateľom a vysokoškolským pedagógom prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, PhD. Študenti  počas besedy nadobudli nové poznatky z teórie literatúry, z generácie Beatnikov a naučili sa ako správne interpretovať básnický text. Mali tak jedinečnú príležitosť dozvedieť sa zaujímavosti o knižných novinkách, ktoré onedlho spisovateľ vydá. Veríme, že diskusia so spisovateľom bola pre študentov obohacujúcim literárnym zážitkom.

Špeciálne pozdravy k TSK pre čitateľov Hornozemplínskej knižnice od slovenských spisovateľov pre deti, mládež a dospelých boli zverejňované na webstránke a FB knižnice. Svoje pozdravy zaslali našej knižnici obľúbení spisovatelia pre dospelých Emily D. Beňová, Kristína Brestenská, Michaela Ella Hajduková. Z autorov pre deti a mládež: Valentín Šefčík, Gabriela Futová,  Katarína Mikolášová, Zuzana Kubašáková a ilustrátor Filip Horník.

Žiakom zo Základnej školy v Bystrom bola 3. marca venovaná beseda s rodinou Staviarskou z Prešova (otec Viťo a jeho kreatívne deti Marka, Richard a Juraj) o tom, ako vznikal film Loli Paradička.

Do týždňa slovenských knižníc sme prispeli aj rómskymi rozprávkami Romane paramisa. Chceli sme sa podeliť s bohatstvom od rómskej spisovateľky Eleny Lackovej a jej krásnymi rómskymi rozprávkami, pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľky, ktoré prečítala pre deti Hornozemoplínskej knižnice pani Boženka. Z podujatia vznikla videoprezentácia o jej živote a tvorbe. Sprievodným podujatím celého TSK bola  Jarná burza kníh v knižnici.