Za Petrom Čačkom…

„Myslím si, že na svojich križovatkách som sa poväčšine vybral

po správnej ceste, aj keď asi nie vždy som pozorne počúval Jeho hlas.

Lenže životom putujeme po jednosmerkách, návrat po nich nie je možný,

ani cúvať sa na nich nesmie. Hádam len trocha manévrovať, aby

sme sa dostali na správny smer a k pravej ceste.

O to sa usilujem. Nechcem sa vrátiť a „múdro“ využiť alternatívu.

V živote sa reparát neskladá.“

(Peter Čačko)

 

Vo februári médiami prebehla smutná správa: Vo veku nedožitých 85 rokov zomrel v Bratislave hlavný organizátor Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), niekdajší riaditeľ Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana, či bývalý riaditeľ Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti Bienále animácie Bratislava Peter Čačko. Vranovský rodák, prekladateľ, manažér, vydavateľ, publicista, hudobník…

Každý región má svoje osobnosti, ktoré  svojím životom a poslaním tvoria mozaiku jeho prezentácie a histórie. Medzi takéto osobnosti vranovského regiónu môžeme právom zaradiť aj pána Petra Čačka, ktorý sa narodil 18. apríla 1936 vo Vranove nad Topľou a zomrel 6. februára 2021 v Bratislave.

V rámci celoslovenského podujatia Dni detskej knihy 2006 vo Vranove n. T. navštívil Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou. Knižnica mu zároveň pri príležitosti životného jubilea 70 rokov vydala a prezentovala výberovú personálnu bibliografiu a spoločným stretnutím si pripomenula jeho rozsiahle aktivity.

Peter Čačko patril medzi reprezentatívne osobnosti kultúrno-spoločenského života na Slovensku a zároveň významné osobnosti slovenskej prekladovej literatúry pre deti a mládež.

Spolupracoval s mnohými poprednými osobnosťami domácej i zahraničnej kultúrno-spoločenskej scény. Svoje poslanie našiel pri práci s deťmi a mládežou a im sa aj po celý život venoval. Bol riaditeľom BIBIANY – medzinárodného domu umenia pre deti. Literatúra pre deti a mládež tvorila podstatnú časť i jeho prekladateľskej aktivity. Reprezentovali ju preklady z angličtiny, francúzštiny, poľštiny, chorvátčiny, slovinčiny, srbčiny, češtiny, lužickej srbčiny.

Príchodom do vydavateľstva Mladé letá sa významnou mierou podieľal na prenikaní slovenskej detskej knihy do zahraničia. Za ten čas vyšli pôvodné slovenské knihy v 19 jazykových mutáciách v celkovom počte vyše šesťsto titulov.

Okrem prekladov z cudzojazyčnej literatúry publikoval stovky vlastných autorských článkov.

Presadil sa v oblasti cirkevnej hudby ako dirigent, spevák, organista: ovládal hru na klavíri a organe. Od roku 1948 začal pravidelne hrávať na organe v kostole vo Vranove a tu získal aj prvé skúsenosti s prácou dirigenta. Tomuto poslaniu zostal verný aj v Bratislave. Istý čas dirigoval v Blumentálskom kostole i Konkatedrále sv. Martina. Od roku 1954 pravidelne hrával v jezuitskom kostole a bol členom cirkevného spevokolu Salvator. V roku 1969 sa stal hlavným dirigentom cirkevného speváckeho zboru Kostola sv. Jána z Mathy v Bratislave. Príležitostne spieval aj v Slovenskom filharmonickom zbore a v Speváckom zbore mesta Bratislavy – najmä na zahraničných zájazdoch (Rakúsko, Taliansko, Grécko).

 Laureát ocenení:

1975 – Plaketa Ľudmily Podjavorinskej – za šírenie slovenskej detskej knihy v zahraničí

1976 – Zlatý odznak Slovenského ústredia knižnej kultúry

1984 – Medaila ministra kultúry PĽR Za zásluhy o poľskú kultúru

1992 – Zápis na Čestnú listinu IBBY za preklad knihy Janusza Domagalika Piec

            przygod detektywa Konopki

1993 – Cena Poľskej sekcie IBBY za preklady poľských detských kníh

2005 – Čestná plaketa BIB

2006 – Rád Rytierskeho kríža Poľskej republiky za zásluhy