Výsledky veľkej letnej čitateľskej súťaže – Včelie čítanie

Aj toto leto prebiehala v Hornozemplínskej knižnici veľká letná čitateľská súťaž – ?Včelie čítanie?. Po prečítaní knihy deti vyplnili kvíz v knižnici. Čím viac kníh prečítali, tým mali väčšiu šancu na výhru. Vyberať si mohli zo 14 kníh.
Dnes prebehlo žrebovanie a výhercom sa stal MÁRIO HOĽKO.
Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili do súťaže a blahoželáme víťazovi, na ktorého čaká odmena na oddelení pre deti a mládež.