Za inovatívnym vzdelávaním do knižnice s Ing. Miroslavom Vaterkom

Dňa 30. marca 2023 sme privítali v rámci projektu Za inovatívnym vzdelávaním do knižnice, ktorý podporil Úrad vlády SR Ing. Miroslava Vaterku. Žiakom ZŠ Bernolákova predstavil proces laserového gravírovania a CNC frézovania, ako tvorivé a inovatívne trendy práce s čitateľom. Názorne odprezentoval rôznorodosť stromov ich funkcie a dôležitosť pre človeka a život.