Záverečná konferencia programu Ministerstva regionálneho rozvoja a informatizácie SR

V Jelšave v Kaštieli Coburgovcov (Národná kultúrna pamiatka, jedinečná stavba Gemera) sa 12.6.2024 konala celoslovenská záverečná konferencia celého programu Ministerstva regionálneho rozvoja a informatizácie SR: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou mala v tomto programe podporený projekt Multifunkčné centrum 4.0 a svojimi výsledkami bol zaradený medzi úspešne projekty.
Preto sme boli pozvaní na konferenciu ako príklad dobrej praxe.
Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a pochvalu.
Viac informácii o tomto našom projekte získate na webovej stránke: