Zmerajme si zdravie

Oddelenie pre dospelých čitateľov Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou pre svojich návštevníkov v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou pripravilo podujatie s príslušným názvom Zmerajme si zdravie.

V rámci Svetového dňa zdravia (WorldHealthyDay), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vás srdečne pozývame dňa 12.04.2024 o 8.30 h na prednášku o zdraví a zdravom životnom štýle, spojenú s meraním vitálnych funkcií.