Čarovné Vianoce – literárny workshop s Gabrielou Futovou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj si pre Vás pripravili vianočný program Čarovné Vianoce, ktoré sú obohatené nielen koledami, ale aj bohatým literárnym a kultúrnym programom.
Čarovné Vianoce pokračovali aj v utorok 12. decembra 2023 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Literárny workshop so spisovateľkou Gabriela Futová absolvovali prváci zo ZŠ Juh 1054 Vranov nad Topľou. Dozvedeli sme sa o živote pani spisovateľky, kde hľadá inšpiráciu, aká bola keď bola malá prváčka. Rozprávali sme sa o škriatkoch a trošku sme sa na nich aj zahrali. Ďakujeme veľmi pekne aj Matúšovi Gálisovi za krásny hudobný doprovod na akordeóne.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.