ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici 3.

Včely sú poklad, ktorý treba chrániť a zveľaďovať. Preto jedna ENVIROSOBOTA musí byť venovaná aj im.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici 1.

ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici 1.

Loading