Life Vranov v knižnici pokračuje

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj organizujú druhý ročník Literárneho festivalu LIFE Vranov. Jeho cieľom je podporiť v deťoch a mládeži vzťah k čítaniu, rozvíjať čitateľskú gramotnosť zážitkovou cestou a naštartovať u nich kritické myslenie. V rámci projektu LiFe Vranov pripravujeme v knižnici odborné semináre.

Gymnazistom bude 10. novembra 2021 o 9.00 h venovaný seminár s workshopom.

K rozvoju čitateľskej gramotnosti zážitkovou cestou s lektorkou a metodičkou Mgr. Ľubicou Bekéniovou z Prešova.

Pedagógovia slovenského jazyka získajú 10. novembra o 11.00 h nové tvorivé inšpirácie na odbornom seminári Slovenčina na slovíčko (cesty a motivácie vo výučbe slovenčiny) s odbornou asistentkou  Katedry komunikačných a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty PU v Prešove Mgr. Vierou Smolákovou, PhD.

 

Loading