Memorandum o spolupráci s Gymnáziom C. Daxnera Vranov nad Topľou

Memorandum o spolupráci s Gymnáziom C. Daxnera Vranov nad Topľou
19. apríla 2023 kniznica

Návštevy : 98 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj a Gymnázium C. Daxnera Vranov nad Topľou Vás pozývajú 21. apríla 2023 o 10.00 h na slávnostné podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou a Gymnáziom C. Daxnera Vranov nad Topľou.

 

 

 

 

 

 

 

Instagram