OP MS Vranov na online prednáške

OP MS Vranov na online prednáške

Na stav, v ktorom sa momentálne nachádza celý svet, sa dá len ťažko pripraviť a takmer nikto z nás si tento scenár ešte pred pár mesiacmi nedokázal predstaviť. Obmedzenia sa dotkli každodenného osobného i pracovného života a mnoho učiteľov sa zo dňa na deň ocitlo v situácii, kedy sa musia nevyhnutne naučiť vysporiadať s vyučovaním v online priestore. Aj napriek tomu, že nedokážu plnohodnotne nahradiť vyučovanie v triede, môžete mať vďaka nim so žiakmi osobnejší kontakt a zapojiť do práce všetkých spoločne.

Pri príležitosti 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny dňa 7.5. 2021 na základe týchto obmedzení bolo oslovené OP MS Vranov nad Topľou v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou s požiadavkou zorganizovať online prednášku spojenú s prezentáciou výstroje a výzbroje vojakov z tohto obdobia a následnú besedu pre žiakov 2. a 3. ročníka Strednej odbornej školy drevárskej. Miesto konania bolo v priestoroch HZK vo Vranove nad Topľou.

Dôležitou časťou bolo zo stany pedagóga naplánovať spoločný videohovor, kde využil online platformu Zoom. V úvode po spojení so žiakmi sa ujal slova Mgr.Ľuboš Demčák, ktorý pripojených pozdravil a odovzdal slovo Mgr, Miroslavovi Gešperovi, vedúcemu OP MS vo Vranove nad Topľou, ktorý dopodrobna rozobral príčinu vzniku vojny od ukončenia Veľkej vojny, cez Mníchovskú zradu, Viedenskú arbitráž, vznik Slovenského štátu, Protektoriát až po Malú vojnu a Aušlus. Ďalšou časťou bol priebeh samotnej vojny počnúc od útoku na Poľsko, cez dobitie Francúzska, až po útok na Sovietsky zväz. Významnou časťou našich dejín bolo vypuknutie SNP, kde na prednáške boli priblížené udalosti na Východnom Slovensku. Vo výklade sa žiaci dozvedeli o období oslobodzovania Slovenska až po samotné ukončenie vojny.

Jednou z nevýhod vyučovania na diaľku je často chýbajúci záujem žiakov iba o teoretický výklad zo strany učiteľa, kde výbornou pomôckou v tomto prípade bolo práve zorganizovanie online prednášky, využili sme príležitosť a sústredili sa na podporenie záujmu žiakov o danú problematiku práve prepojením teórie s názornou ukážkou, kde žiakov najviac upútala prezentácia uniforiem, zbraní, výstroje vojakov z tohto obdobia. V závere prebehla séria otázok zo strany žiakov a pedagógov, na ktoré prednášajúci s presnosťou odpovedal. V tomto príde bola spätná väzba príkladom pozitívneho záujmu online prednášky.

Učenie na diaľku nemusí byť trápenie, práve naopak, je dobré využiť príležitosť a využiť učebné pomôcky, ktoré nám ponúka 21. storočie. Je dobré vyťažiť z nich čo najviac teraz i pre obohatenie svojej praxe v budúcnosti. Týmto spôsobom sa dá učiť inovatívne, príjemne a zážitkovo i mimo školských lavíc. Je potrebné vyzdvihnúť ukážkovú spoluprácu medzi Maticou slovenskou, HZK, súčinnosť žiakov a pedagógov, bez ktorých by prednáška nemala zmysel.

Autor: Jana Gešperová

Bojovali so študentmi

Loading