Pozvánka na regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Pozvánka na regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského
21. decembra 2022 kniznica
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na regionálne kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťaž sa uskutoční 26. januára 2023 o 9,00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Podujatie sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov) z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

 

Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2023

 

 

 

 

Instagram