Šaliansky Maťko J. C. Hronského

28. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šalianskeho Maťka sa bude konať v spolupráci s Vami, milí rodičia a pedagógovia, a preto sa obraciame na Vás, aby ste vytvorili deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností a pomohli im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J. C. Hronského.

Hlavným organizátorom súťaže je Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Oblastné pracovisko Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou a Mesto Vranov nad Topľou.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Súťaž sa uskutoční 21. januára 2021 v online priestore.

Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa môžu zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ, ako aj žiaci reálnych gymnázií (tried príma, sekunda)

v troch kategóriách:

  1. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ
  2. kategória žiaci 4. – ročníka ZŠ
  3. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút.

Vyplnené návratky Navratka SM 2021 pošlite najneskôr do 15. 1. 2021.

Ukážku prednesu je potrebné zaslať (mailom, na messenger knižnice) alebo priniesť na USB kľúči do knižnice do 24. 1. 2021.

Porota 28. 1. 2021 pozrie všetky ukážky, vyberie víťazov, ktorí budú o víťazstve informovaní.